උපකාරක දෑත්.
මානසික සුවතාවය.

ඔබට එය දරාගත නොහැකි බව හැඟේ නම්, කළ හැකි හොඳම දෙය උපකාර ඉල්ලීමයි. ඔබ හෝ ඔබ දන්නා කෙනෙකු මානසික සෞඛ් ගැටලුවක් සමඟ පොරබඳිනවා නම් නැතහොත් ඔබ ඔබේ මානසික යහපැවැත්ම වැඩි දියුණු කිරීමට ක්රම සොයමින් සිටී නම්උපකාර ලබා ගත හැකිය.

මාව දැනුවත් කරන්න වෘත්තිකයෙකු සමඟ කතා කරන්න ප්‍රජා සහයෝගය සොයා යන්න නොමිලේ මාර්ගගත උපදේශනය - දැන්ම වෙන්කරවා ගන්න